#5 Hana Sar Blochová - Bohem vyvolený český král Přemysl Otakar II

Cena: 111 Kč s DPH
Přihlásit Registrace

Zakoupením tohoto videa podpoříte rovným dílem projekt Klenoty života i Hanu Sar Blochovou. Děkujeme, pokud se rozhodnete nás podpořit!

Třetí rozhovor z cyklu Naše nejstarší historie. V tomto rozhovoru se Hana Sar Blochová věnuje grálskému rodu Přemyslovců a zvláště pak roli Přemysla Otakara II. v našich dějinách. V úvodu se dozvídáme zajímavé informace o kněžce Ludmile a jak právě ona stála u zrodu rodu Přemyslovců. Jako červená nit se našimi dějinami táhne rivalita mezi Slavníkovci a Přemyslovci, která vždy způsobovala zániky. V historii rodu Přemyslovců začínáme u českého krále Václava I. a jeho vztahu s grálskou kněžkou - matkou Přemysla Otakara II. Pokračujeme životem Přemysla Otakara II., jeho výchovou a také jeho významnou rolí v dějinách naší země i Evropy.

Grálská linie dále pokračuje grálskou dcerou Přemysla Otakara II. Blaženou/Vilemínou českou, jejíž význam pro duchovní dějiny Evropy byl velký. Byla za svého života dokonce uznána za vtělení Ducha svatého, byla ženským Kristem. Dozvídáme se jaký byl osud její a jejích grálských potomků - Alberta a Magdalény. Další kapitolou je rivalita mezi Přemyslem Otakarem II. a Závišem z Falkenštejna a jejich rozdílný náhled na Svatý Grál a na plán jeho uložení do Čech. Nakonec hovoříme o tragické události v našich dějinách, kterou je zrada Přemysla Otakara II. Rožmberky a jeho poslední bitva na Moravském poli. Neprodleně po této neblahé akci pak následuje organizovaný převrat v naší zemi. I přesto, že tato kapitola našich dějin je nešťastná, je důležité ji znát a vědět, že i tak vnesla do našich duchovních dějin obrovskou sílu. V závěru videa čteme citace Mistra Sitó z knihy Strážkyně paměti včetně důležitého Přemyslova poselství.

Tento rozhovor navazuje na dva rozhovory z cyklu Naše nejstarší historie o Svatém Grálu a grálských rodech ZDE a o grálských dynastiích na našem území ZDE.

Kapitoly:

00:00 Původ grálského rodu Přemyslovců a jejich role v Čechách

18:49 Český král Václav I. a jeho grálský syn Přemysl Otakar II.

28:08 Život a role Přemysla Otakara II. v dějinách naší země a Evropy

35:02 Grálská dcera Přemysla Otakara II. Blažena/Vilemína česká

38:00 Život a role Vilemíny české pro duchovní dějiny Evropy

45:04 Grálští potomci sv. Vilemíny a jejich osud

48:49 Vztah Přemysla Otakara II. a Záviše z Falkenštejna, plány na uložení Grálu a bitva na Moravském poli

56:51 Organizovaný převrat v naší zemi po vraždě Přemysla Otakara II.

01:01:34 Závěrem

01:03:01 Citace Mistra Sitó z knihy Strážkyně paměti

Zveřejněno: 6.duben 2024
Délka videa: 01:16:56
Minut přehrání v rámci jednoho nákupu: 583
Klíčová slova: Hana Sar Blochová, Přemysl Otakar II, Přamyslovci, Václav I., Vilemína česká, grálské rody, Záviš z Falkenštejna, převoz Grálu do Čech, bitva na Moravském poli, Rožmberkové