Hana Sar Blochová: Bohem vyvolený český král Přemysl Otakar II. | Ukázka Premium

Diskutujte na odysee:

https://odysee.com/@KlenotyŽivota:a/hana-sar-blochova-premysl#d

Studio:

Klenoty života

Klíčová slova:

hana sar blochová, naše nejstarší historie, klenoty života, duchovní rozvoj, rozvoj vědomí

Zveřejněno:

2024-05-25 11:09:19

Délka videa:

00:11:28

Popis:

? Celý rozhovor (76 minut) můžete zakoupit zde: https://bit.ly/hsbpremium3 Podpoříte tak rovným dílem Klenoty života i Hanu Sar Blochovou. Tento rozhovor nebude dostupný na žádných jiných platformách. Děkujeme za Vaši podporu! Třetí rozhovor z cyklu Naše nejstarší historie. V tomto rozhovoru se Hana Sar Blochová věnuje grálskému rodu Přemyslovců a zvláště pak roli Přemysla Otakara II. v našich dějinách. V úvodu se dozvídáme zajímavé informace o kněžce Ludmile a jak právě ona stála u zrodu rodu Přemyslovců. Jako červená nit se našimi dějinami táhne rivalita mezi Slavníkovci a Přemyslovci, která vždy způsobovala zániky. V historii rodu Přemyslovců začínáme u českého krále Václava I. a jeho vztahu s grálskou kněžkou - matkou Přemysla Otakara II. Pokračujeme životem Přemysla Otakara II., jeho výchovou a také jeho významnou rolí v dějinách naší země i Evropy. Grálská linie dále pokračuje grálskou dcerou Přemysla Otakara II. Blaženou/Vilemínou českou, jejíž význam pro duchovní dějiny Evropy byl velký. Byla za svého života dokonce uznána za vtělení Ducha svatého. Dozvídáme se jaký byl osud její a jejích grálských potomků - Alberta a Magdalény. Další kapitolou je vztah mezi Přemyslem Otakarem II. a Závišem z Falkenštejna a jejich rozdílný náhled na Svatý Grál a na plán jeho uložení do Čech. Nakonec hovoříme o tragické události v našich dějinách, kterou je zrada Přemysla Otakara II. Rožmberky a jeho poslední bitva na Moravském poli. Neprodleně po této neblahé akci pak následuje organizovaný převrat v naší zemi. I přesto, že tato kapitola našich dějin je nešťastná, je důležité ji znát a vědět, že i tak vnesla do našich duchovních dějin obrovskou sílu. V závěru videa čteme citace Mistra Sitó z knihy Strážkyně paměti včetně důležitého Přemyslova poselství. Tento rozhovor navazuje na dva předchozí rozhovory z cyklu Naše nejstarší historie o Svatém Grálu a grálských rodech https://bit.ly/hsbpremium1 a o grálských dynastiích na našem území https://bit.ly/hsbpremium2 Kapitoly: Původ grálského rodu Přemyslovců a jejich role v Čechách Český král Václav I. a jeho grálský syn Přemysl Otakar II. Život a role Přemysla Otakara II. v dějinách naší země a Evropy Grálská dcera Přemysla Otakara II. Blažena/Vilemína česká Život a role Vilemíny české pro duchovní dějiny Evropy Grálští potomci sv. Vilemíny a jejich osud Vztah Přemysla Otakara II. a Záviše z Falkenštejna, plány na uložení Grálu a bitva na Moravském poli Organizovaný převrat v naší zemi po vraždě Přemysla Otakara II. Závěrem Citace Mistra Sitó z knihy Strážkyně paměti Vytvořila Svobodná televize SLEDUJTE NÁS TAKÉ ZDE: Instagram: https://www.instagram.com/klenotyzivota Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100093519532553 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCnyyd9fx9_tnyIxMm3OG80g POSLOUCHEJTE ROZHOVORY ZDE: Spotify: https://open.spotify.com/show/5AFpxyPcyDnUCcBpVnkNWl?si=1c44e23443954860 Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/cz/podcast/klenoty-%C5%BEivota/id1675873120