#2 Hana Sar Blochová - Grálské dynastie na našem území

Cena: 111 Kč s DPH
Přihlásit Registrace

Zakoupením tohoto videa podpoříte rovným dílem projekt Klenoty života i Hanu Sar Blochovou. Děkujeme, pokud se rozhodnete nás podpořit!

Ukázka a diskuze k tomuto rozhovoru ZDE

Druhý rozhovor z cyklu Naše nejstarší historie. V tomto rozhovoru Hana Sar Blochová pokračuje v tématu grálských rodů a věnuje se zde zejména vzniku grálských dynastií v Evropě a na našem území v raném středověku. H. Blochová zde hovoří o slovansko-árijských védách jako o duchovním odkazu obyvatel z Hyperborei (Slovanů), o okolnostech vzniku grálských dynastií na euroasijském kontinentu a o budování energetických sítí na Zemi pro šíření síly moudrosti Svatého Grálu. Dozvídáme se také o spřízněných evropských grálských rodech v Aragonii, Francii a Skotsku a rovněž o duchovní grálské ose Čechy-Skotsko. 

V další části rozhovoru se H. Blochová věnuje příchodu svatých žen a mužů na území východní a střední Evropy a zakládání nových slovanských dynastií. Popisuje hlavní grálské rody u nás (Vršovci, rody Růže a Bodce, Mojmírovci-Přemyslovci) a v souvislosti s tím zmiňuje také vyobrazení zástupců nejstarších grálských rodů ve znojemské rotundě. Velmi zajímavá je část týkající se nejstarších teleportů ze souhvězdí Jednorožce na našem území a vzniku tzv. svatyní růže. Dozvídáme se také jakou roli hrály slovanské kněžky v provazování grálských dynastií v Evropě (vysílání velkomoravských princezen do západní Evropy) mimo jiné skrze příběhy o Ludmile, Orosii a Marii de Moravia. V závěru H. Blochová vysvětluje proč byly Čechy a Skotsko vyvoleny jako země pro uložení Svatého Grálu.

Na konci videa čteme citace Mistra Sitó z knihy Strážkyně paměti a jako bonus přidáváme ukázku grálské poezie doby egyptského faraona Rammesse II. - Dáma s jednorožcem v podání Hany Sar Blochové. 

Tento rozhovor navazuje na rozhovor Svatý Grál a nejstarší historie grálských rodů na Zemi ZDE

Kapitoly:

00:00 Slovansko-árijské védy a Hyperborea

04:37 Vznik grálských dynastií v Eurasii

09:50 Šíření moudrosti Svatého Grálu na Zemi

15:09 Spřízněné evropské grálské rody

18:38 Zakládání slovanských dynastií ve východní a střední Evropě

30:52 Teleporty ze souhvězdí Jednorožce u nás - čtyři svatyně růže

37:46 Příběh Ludmily, Orosie a Marie de Moravia

56:28 Skotsko a Česko jako vyvolené země

01:01:36 Citace Mistra Sitó z knihy Strážkyně paměti

01:11:53 Ukázka grálské poezie: Dáma s jednorožcem

Zveřejněno: 2.březen 2024
Délka videa: 01:16:48
Minut přehrání v rámci jednoho nákupu: 583
Klíčová slova: Hana Sar Blochová, Svatý Grál, grálske rody, slovanské dynastie, svatyně Růže, teleporty z Jednorožce, sv. Ludmila, sv. Orosie, Marie de Moravia, Skotsko a Česko