Svobodní podcasty

Chceme dosáhnout nižšího vlivu státu na životy občanů. Chceme lidem vrátit svobodu volby v oblastech, v nichž jim ji stát vzal. Chceme výrazně omezit výdaje státu tak, aby lidem stát nemusel brát téměř polovinu peněz, které vydělají. Lidé by měli mít svobodu v rozhodování, jak se svými penězi naloží, nikoliv politici. Lidé by také měli mít svobodu v tom, jaké hodnoty chtějí ctít a vyznávat. To je podstata politiky Svobodných!