Vladan Kocián - 2. 3. 2023 - Úvod do čarování ze Staroslověnské bukvice.

Diskutujte na odysee:

https://odysee.com/@svetkolemnas:3/Kocián_2023_03_02#d

Studio:

Svět kolem nás

Klíčová slova:

vladan kocián, staroslověnská bukvice, čarování z bukvice, staroslověnská písmena, svět kolem nás

Zveřejněno:

2023-03-04 17:22:01

Délka videa:

01:34:59