3/4 Psychologie totality: Touha po jistotě a přeregulovaná společnost. ?️ Formování a vzestup masy ?

Diskutujte na odysee:

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/psycho-3#2

Studio:

Tapin

Klíčová slova:

psychologie, totalita, demokracie, diktatura, svoboda

Zveřejněno:

2024-01-29 16:58:45

Délka videa:

01:06:31

Popis:

Třetí díl se věnuje vývojové psychologii egoismu a narcismu, regulační manii, rovnocennosti versus podřízenosti a tématu strachu, nejistoty a politické korektnosti. Kapitoly se také zabývají formováním a vzestupem mas a diskutují o čtyřech podmínkách, které umožňují formování davů. Závěrečná kapitola naznačuje, že další díly pořadu se budou věnovat dalším tématům týkajícím se společenských a psychologických aspektů současného světa. Kapitoly: 0:00:00 Úvod: Co jste slyšeli minule? 0:01:31 Vývojová psychologie egoismu a narcismu 0:07:55 Regulační mánie 0:29:02 Rovnocennost versus podřízenost 0:35:32 Strach, nejistota a politická korektnost 0:41:19 Formování a vzestup mas 0:51:08 4 podmínky formování mas 1:04:24 Závěr: Co uslyšíte příště?