3/3 Planeta jako zbraň: Seismické vlny, které vyvolají zemětřesení a ovládání atmosférických větrů ?

Diskutujte na odysee:

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/planeta-3#8

Studio:

Tapin

Klíčová slova:

počasí, geoinženýrství, chemtrails, letadlo, satelit

Zveřejněno:

2023-09-04 17:04:18

Délka videa:

01:04:42

Popis:

Třetí díl se zabývá tématem geoinženýrství, tedy zásahy do přírodních procesů Země s cílem kontrolovat nebo měnit podmínky na planetě. Pořad popisuje různé experimenty, které se provádějí v této oblasti, včetně chemických a vlnových experimentů, ionosférických ohřívačů jako je americký HiPAS a HAARP, ruského Datlu a manipulace mysli a zemské sondážní tomografie. Pořad se také dotýká tématu ovlivňování činnosti lidského mozku. Nabízí rovněž další souvislosti geoinženýrství se zemětřeseními a záplavami. Závěr se věnuje tématu přirozené rovnováhy planety a důležitosti jejího zachování. Kapitoly: 0:00:00 Úvod: Co jste slyšeli minule? 0:03:20 Geoinženýrství: Co musíme znát 0:11:54 Geoinženýrství: Chemické experimenty 0:14:37 Geoinženýrství: Vlnové experimenty 0:20:53 Ionosférické ohřívače: Americký HiPAS a HAARP 0:32:35 Zemská sondážní tomografie 0:37:12 Ruský Datel a manipulace mysli 0:39:42 Ovlivňování činnosti mozku 0:42:21 Zemětřesení a záplavy 0:53:32 Závěr: Přirozená rovnováha