2/4 Psychologie totality: Digitalizace umělé společnosti. ? Lidskost, komunikace a význam jazyka ?

Diskutujte na odysee:

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/psycho-2#7

Studio:

Tapin

Klíčová slova:

psychologie, narcismus, ego, politika, totalita

Zveřejněno:

2024-01-17 16:36:44

Délka videa:

01:07:53

Popis:

Druhý díl se zabývá vztahem člověka a přírody, umělé společnosti, jazyku a komunikaci a digitálním světem. Kapitoly se také zaměřují na téma čísel a jak jsou vnímané subjektivně a objektivně. Diskutují o touze po jistotě a jak může vést k narůstající nejistotě a narcismu. Závěrečná kapitola naznačuje, že třetí díl se bude zabývat dalšími tématy souvisejícími se vztahem mezi člověkem a technologií a jak to ovlivňuje naše psychologické, sociální a kulturní chování. Kapitoly: 0:00:00 Úvod: Co jste slyšeli minule? 0:01:28 Vztahy člověka a přírody 0:09:41 Umělá společnost 0:11:46 Jazyk a komunikace 0:21:01 Digitální mechanistický svět 0:31:01 Čísla: Objektivní či subjektivní? 0:52:43 Touha po jistotě 0:59:06 Narcismus a nejistota 1:05:28 Závěr: Co uslyšíte příště?