1/4 Psychologie totality: Podřizuje se věda novému ideonáboženství? Smysl práce a systémové vyhoření

Diskutujte na odysee:

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/psycho-1#e

Studio:

Tapin

Klíčová slova:

psychologie, totalita, cenzura, svoboda, demokracie

Zveřejněno:

2024-01-15 16:59:21

Délka videa:

01:06:59

Popis:

Pořad pojednává o vztahu mezi vědou a ideologií a jak se tento vztah projevuje v současných společenských otázkách, jako je pandemie COVID-19. Kapitoly se zabývají otázkou smyslu práce a systémového vyhoření. Diskutují o tom, jak věda a ideologie ovlivňují naši psychologii a jak se to projevuje v našich životech a pracovním prostředí. Kapitoly také upozorňují na riziko falešné vědy a jak ji rozlišovat od vědy skutečné. Závěrečná kapitola naznačuje, že věda a ideologie budou nadále klíčovými tématy diskusí a výzev v současném světě. Kapitoly: 0:00:00 Úvod 0:03:25 Věda versus ideologie 0:10:45 Začátky COVID-19 0:20:10 Věda versus náboženství 0:31:52 Náboženství versus věda 0:36:25 Falešná věda 0:44:02 Věda a živá praxe 0:54:18 Více automatů, více práce 1:04:35 Závěr: Co uslyšíte příště?