1/3 Planeta jako zbraň: Rozkývání zemských systémů armádními pokusy. Biosféra a vrstvy atmosféry ?️

Diskutujte na odysee:

https://odysee.com/@radiosvstudiotapinradio:5/planeta-1#2

Studio:

Tapin

Klíčová slova:

počasí, bouřka, slunce, geoinženýrství, příroda

Zveřejněno:

2023-08-28 06:44:51

Délka videa:

01:07:07

Popis:

Tento pořad se zabývá vlivem armádních pokusů na zemské systémy, zejména na biosféru a vrstvy atmosféry. Úvodní kapitola rozděluje pořad do několika částí a dále se kapitoly věnují konkrétním případům, jako je využívání ochuzeného uranu v Jugoslávii a Iráku a znečištění životního prostředí americkou armádou. Další části pořadu se zaměřují na jednotlivé vrstvy atmosféry, včetně troposféry, stratosféry, mezosféry a ionosféry, a jaké účinky na ně měly armádní pokusy. Jsou zmiňované i různé pojmy, jako geoinženýrství, elektrojet, magnetosféra, Van Allenovy radiační pásy a oběžná dráha. Kapitoly také pojednávají o konkrétních projektech, jako je Projekt Argus a Projekt Starfish, které byly zaměřené na testování a využívání zemských systémů v rámci armádních operací. Závěrečná kapitola shrnuje vliv armádních pokusů na zemské systémy a naznačuje, co se bude dále v pořadu prozkoumávat. Kapitoly: 0:00:00 Úvod 0:05:56 Rozdělení pořadu 0:08:18 Ochuzený uran: Jugoslávie 0:14:40 Ochuzený uran: Irák 0:21:41 Znečištění životního prostředí armádou 0:25:58 Biosféra 0:29:44 Geoinženýrství 0:31:59 Troposféra 0:34:29 Stratosféra 0:36:33 Mezosféra 0:37:20 Ionosféra 0:42:36 Elektrojet 0:45:11 Magnetosféra 0:45:35 Vam Allenovy radiační pásy 0:46:30 Oběžná dráha 0:48:04 Měsíc 0:48:45 Slunce 0:49:34 Sluneční vítr 0:51:00 Projekt Argus (1958) 0:55:39 Měděné jehly ve vesmíru 0:59:15 Projekt Starfish (1962) 1:02:48 Závěr: Co uslyšíte příště?