Telegramové zprávy 23.květen 2023

Telegramové zprávy 23.květen 2023
23.květen 2023

Každý den vám exkluzivně přinášíme výběr těch nejdůležitějších zpráv a novinek, které se objevili za posledních 24 hodin na telegramu. Neručíme za pravdivost těchto zpráv a ani neověřujeme zdroje. Berte tedy tyto informace s rezervou.

Zprávy z domova

🇨🇿 ❕❗❕❗❕❗❕❗❕❗

🇨🇿 ❕❗❕❗❕❗❕❗❕❗

🇨🇿Děkan Ševčík neporušil etický kodex, došla k závěru etická komise Národohospodářské fakulty VŠE.Situací se komise zabývala na podnět rektora Petra Dvořáka, který chce Ševčíka z vedení fakulty odvolat. Rektor mu vytýká, že se několikrát účastnil protivládních shromáždění a na některých vystoupil s projevem. Takové chování poškozuje podle Dvořáka dobré jméno školy. Členové fakultní etické komise však uvedli, že aktivity, které rektor Dvořák vytýká Ševčíkovi, děkan prováděl mimo výkon své funkce, ve svém volném čase a v řadě případů také s výslovným uvedením, že nevystupuje ani za fakultu, ani za univerzitu. Žádné z kritizovaných vyjádření navíc nepronesl na půdě VŠE. Nemohl tedy porušit bod etického kodexu, podle něhož člen akademické obce a zaměstnanec VŠE „zachovává při své práci a studiu vysoký standard dodržování mravních principů a etických zásad“.Etická komise fakulty tak naopak zkritizovala počínání rektora i předsedkyně etické komise VŠE Lucie Andreisové.

🇨🇿Děkan Ševčík neporušil etický kodex, došla k závěru etická komise Národohospodá?...

– ČR je povinna zajistit opatření na ochranu armády USA– Letadla, vozidla a plavidla provozovaná ozbrojenými silami USA budou mít přístup na letiště a do vnitrozemských přístavů České republiky, ale i na jakákoliv další místa pro účely dodávek, skladování a údržby materiálu na území ČR a jeho odvozu z něj. (článek 4)– VOLNÝ POHYB PO ÚZEMÍ ČRLetadla, plavidla a vozidla provozovaná ozbrojenými silami USA, nebo výlučně pro ně, 𝗕𝗨𝗗𝗢𝗨 𝘃𝗼𝗹𝗻𝗲‌ 𝘃𝘀𝘁𝘂𝗽𝗼𝘃𝗮𝘁 𝗮 𝗷𝗮𝗸𝗸𝗼𝗹𝗶𝘃 𝘀𝗲 𝗽𝗼𝗵𝘆𝗯𝗼𝘃𝗮𝘁 𝗽𝗼 𝗰𝗲𝗹𝗲‌𝗺 𝘂‌𝘇𝗲𝗺𝗶‌ 𝗖‌𝗥.VSTUP NA ÚZEMÍ ČR ARMÁDY USA + DALŠÍCH OSOB VČETNĚ CIVILISTŮ A DODAVATELŮ 𝗭𝗖𝗘𝗟𝗔 𝗕𝗘𝗭 𝗞𝗢𝗡𝗧𝗥𝗢𝗟𝗬 𝗩𝗜‌𝗭 APOD. JEN NA ZÁKLADĚ ROZKAZU (viz článek 7)𝗭‌𝗔‌𝗗𝗡𝗘‌ 𝗣𝗥𝗢𝗛𝗟𝗜‌𝗗𝗞𝗬– Na palubu letadel, plavidel a vozidel USA nebude možné bez souhlasu USA vstupovat nebo je podrobovat prohlídce.– 𝗭‌𝗔‌𝗗𝗡𝗘‌ 𝗣𝗢𝗣𝗟𝗔𝗧𝗞𝗬 𝗭𝗔 𝗨𝗭‌𝗜‌𝗩𝗔‌𝗡𝗜‌ 𝗗𝗢𝗣𝗥𝗔𝗩𝗡𝗜‌ 𝗜𝗡𝗙𝗥𝗔𝗦𝗧𝗥𝗨𝗞𝗧𝗨𝗥𝗬, CEST A LETIŠŤLetadla provozovaná ozbrojenými silami USA, nebo výlučně pro ně, budou na území České republiky oprávněna přelétávat, tankovat za letu, přistávat a vzlétat. Taková letadla nebudou podléhat poplatkům za navigační služby včetně poplatků za přelet, traťových či přibližovacích poplatků, jakož ani přistávacím poplatkům a poplatkům za parkování na letištích vlastněných Českou republikou.ZCELA PRUŽNÁ DOLOŽKA, MÁME MOŽNOST, TÍM TO ALE KONČÍ:Pro účely určení, zda případná občanskoprávní odpovědnost vznikla jako důsledek jednání či opomenutí ze strany příslušníka ozbrojených sil USA včetně civilní složky, k němuž došlo při výkonu služebních povinností, bude přesvědčivým důkazem této skutečnosti osvědčení, že k takovému jednání či opomenutí došlo při plnění služebních povinností, vydané příslušným orgánem ozbrojených sil USA. V případech, kdy se české orgány domnívají, že okolnosti případu vyžadují přezkoumání osvědčení o plnění služebních povinností, české orgány a orgány Spojených států zahájí okamžitě konzultace. České orgány si ponechávají možnost žádat, aby osvědčení bylo potvrzeno nejbližším vyšším vojenským stupněm USA.Příslušníci ozbrojených sil USA + závislé osoby, ale i jejich dodavatelé z USA budou moci do ČR dovážet osobní majetek, nábytek, 𝗮𝗹𝗲 𝗶 𝘀𝗼𝘂𝗸𝗿𝗼𝗺𝗲‌ 𝗺𝗼𝘁𝗼𝗿𝗼𝘃𝗲‌ 𝘃𝗼𝘇𝗶𝗱𝗹𝗼 (𝗷𝗲𝗱𝗻𝗼 𝗻𝗮 𝗼𝘀𝗼𝗯𝘂), 𝗸𝘁𝗲𝗿𝗲‌ 𝗷𝗲 𝗼𝘀𝗺𝗻𝗮‌𝗰𝘁 (𝟭𝟴) 𝗹𝗲𝘁 𝗻𝗲𝗯𝗼 𝗷𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘀‌𝗶‌ + 𝗱𝗮𝗹𝘀‌𝗶‌ 𝗷𝗮𝗸𝗲‌𝗸𝗼𝗹𝗶𝘃 𝘇𝗯𝗼𝘇‌𝗶‌ 𝗽𝗿𝗼 𝗼𝘀𝗼𝗯𝗻𝗶‌ 𝗰‌𝗶 𝗱𝗼𝗺𝗮‌𝗰𝗶‌ 𝗽𝗼𝘁𝗿‌𝗲𝗯𝘂 𝗻𝗲𝗯𝗼 𝗷𝗮𝗸𝗼𝘂𝗸𝗼𝗹𝗶𝘃 𝘀𝗽𝗼𝘁𝗿‌𝗲𝗯𝘂 𝗯𝗲𝘇 𝗱𝗼𝘃𝗼𝘇𝗻𝗶‌𝗰𝗵 𝗰𝗲𝗹𝗻𝗶‌𝗰𝗵 𝗽𝗼𝗽𝗹𝗮𝘁𝗸𝘂 𝗮 𝗱𝗮𝗻𝗶‌. – Tato výsada se bude týkat nejen zboží, které je ve vlastnictví takových osob, ale také zboží jim zaslaného jako dar nebo jim dodaného jako plnění smluv uzavřených s osobami, jež nemají bydliště na území ČR (jako je dodání zboží zakoupeného prostřednictvím prodejců ze zahraničí). – 𝗗𝗼𝘃𝗼𝘇 𝗽𝗮𝗹𝗶𝘃, 𝘁𝗮𝗯𝗮‌𝗸𝘂 𝗮 𝗮𝗹𝗸𝗼𝗵𝗼𝗹𝗶𝗰𝗸𝘆‌𝗰𝗵 𝘃𝘆‌𝗿𝗼𝗯𝗸𝘂 𝗯𝘂𝗱𝗲 𝗼𝘀𝘃𝗼𝗯𝗼𝘇𝗲𝗻 𝗼𝗱 𝗰𝗲𝗹 𝗮 𝗽𝗼𝗽𝗹𝗮𝘁𝗸𝘂 (𝗱𝗼 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗼𝘃𝗲𝗻𝗲‌𝗵𝗼 𝗺𝗻𝗼𝘇‌𝘀𝘁𝗲𝘃𝗻𝗶‌𝗵𝗼 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝘂, 𝗰𝗼𝘇‌ 𝘀𝘁𝗲𝗷𝗻𝗲‌ 𝗻𝗲𝗯𝘂𝗱𝗲 𝘃 𝗽𝗿𝗮𝘅𝗶 𝗻𝗶𝗸𝗱𝗼 𝗸𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗼𝘃𝗮𝘁)– Dodavatelé z USA budou 𝗽𝗹𝗻𝗲‌ 𝗼𝘀𝘃𝗼𝗯𝗼𝘇𝗲𝗻𝗶 𝗼𝗱 𝗰‌𝗲𝘀𝗸𝘆‌𝗰𝗵 𝗽𝗿𝗮‌𝘃𝗻𝗶‌𝗰𝗵 𝗽𝗿‌𝗲𝗱𝗽𝗶𝘀𝘂 𝗽𝗿‌𝗶 𝘃𝘆‌𝗸𝗼𝗻𝘂 𝗽𝗿𝗮‌𝗰𝗲 podle smluv s ozbrojenými silami USA.– Tito dodavatelé 𝗯𝘂𝗱𝗼𝘂 𝗼𝘀𝘃𝗼𝗯𝗼𝘇𝗲𝗻𝗶 𝗼𝗱 𝘃𝗲𝘀‌𝗸𝗲𝗿𝘆‌𝗰𝗵 𝘀𝗽𝗼𝘁𝗿‌𝗲𝗯𝗻𝗶‌𝗰𝗵 𝗱𝗮𝗻𝗶‌ 𝗽𝗹𝘆𝗻𝗼𝘂𝗰𝗶‌𝗰𝗵 𝘇𝗲 𝘃𝘀‌𝗲𝗰𝗵 𝗱𝗼𝗱𝗮‌𝘃𝗲𝗸 𝘇𝗯𝗼𝘇‌𝗶‌ 𝗮 𝘀𝗹𝘂𝘇‌𝗲𝗯 ozbrojeným silám USA a také z výstavby zařízení pro ozbrojené síly USA.– Tito dodavatelé dále nebudou podléhat ani jakémukoli druhu daní z příjmů či zisku ze strany České republiky či jejích krajů či obcí ohledně té části příjmů či zisků.

Zprávy ze zahraničí

Zpěvák Robbie Williams: "Žijeme v postpravdivém světě, kde se už nedá věřit nikomu!""Nemůžete věřit médiím, nemůžete věřit BigPharmě, nemůžete věřit politikům, nemůžete věřit tomu, co jíte."Jestli někdy v historii lidstva nastala doba, kdy se celá říše chystala padnout, pak je to právě teď.""Osobně věřím a investuji pouze do své ženy, svých dětí, své rodiny."

Chytří lidé se připraví hned, vyberou si peníze z banky a začnou nakupovat vše, co potřebují k přežití, dokud je hotovost ještě k dispozici. Protože příští rok už může být pozdě!!!

Město známé jako Řím.

Apeluji , abyste začali vnímat jednotlivé události v širších souvislostech...bohužel, mezi námi je většina primitivů, kterým ani toto polopatické pojednání nezmění jejich myšlení... Bůh s námi, tedy...cituji:"Apeluji , abyste začali vnímat jednotlivé události v širších souvislostech a byli schopni předvídat kam směřujeme.Je to naléhavé. Po výbuchu vojenského skladu v Chmelnickém byla zničena i munice dodaná Británií pro tanky Leopard a Marder s ochuzeným uranem určená pro prorážení pancířů tanků a jiných obrněných vozidel. Tato munice využívá vysoké hmotnosti uranu a především i schopnost samovznícení a vzniklého vysokého žáru. I přesto, že tato munice byla použita v Jugoslávii a následně především i v Iráku a prokázaly se fatální zdravotní dopady na obyvatelstvo, byla i přes varování Moskvy tato munice dopravena k použití na Ukrajinu. Dopady na obyvatelstvo v Iráku kde bylo použito kolem milionu kusů této munice, jsou v mnoha ohledech horší, než účinky radiace po výbuchu v Hirošimě. Při vznícení uranu a explozi vznikají mírně radioaktivní jedovaté mikročástice, které se rozptylují a ve formě jemného prachu se přenášejí ovzduším. Zasažení skladu a jeho načasovaná likvidace svědčí o tom, že Rusko má přehled o přepravě zbraní a munice ze zemí NATO po ukrajinském území, je schopno s chirurgickou přesností zasahovat cíle a načasovat své útoky i s ohledem na jeho dopady, kdy sklad byl zničen v době , kdy radioaktivní jedovatý prach byl odnášen větrem západním směrem k polským hranicím. Po včerejší ztrátě Bachmutu se ukrajinský kyjevský režim dostal do patové situace, kdy se od něj ze strany zemí NATO očekává odvetná ofenziva, které však není schopen. To co nyní však hrozí je rozšíření války s Ruskou federací i na okolní země, o což Kyjevský režim dlouhodobě usiluje. Dnes bývalý velitel NATO v Evropě generál Richard Shirreff varoval, že pokud Západ nezvýší svou podporu Ukrajiny , bude se muset střetnout s Ruskou federací sám! NATO a USA vedou útočnou válku proti Ruské federaci . Tento generál prohlásil, že výsledek konfliktu podle něj může být jen jeden a to vítězství a porážka Ruské federace. Ruská federace již také neukončí konflikt za jiných podmínek, než těch, které jí budou garantovat do budoucna bezpečnost .Velkým rizikem je nyní příslib dodání stíhacích bombardérů F 16, které již Ukrajině přislíbily USA i evropské země! Rusko opět vydalo varování k F-16 na Ukrajinu:"Vidíme, že západní státy se nadále drží scénáře eskalace, který pro ně nese obrovská rizika... Máme všechny potřebné prostředky k eliminaci těchto cílů."- takto se jednoznačně vyslovil náměstek ministra zahraničí Gruško.Podmínky dodání těchto letounů se nepochybně nyní projednávají v japonské Hirošimě! Jaká to nese rizika pro Českou republiku? Zcela zásadní! V rámci logistiky a technické připravenosti letišť, včetně personálu bude nutné připravit co nejvíce letišť s náhradními díly. V podmínkách válečného konfliktu je to naprosto nezbytné. To znamená, že letouny budou opravovány a připravovány na bojové mise v okolních zemích NATO a budou se vypravovat nad Ukrajinu a poté se opět vracet! Ukrajina dnes není schopna zajistit vlastní letiště pro tyto stíhací bombardéry! Jako první přichází v úvahu pro tyto operace Polsko , ale i Slovensko, či Česká republika! A nyní se dostávám ke smlouvě jejíž podepsání vyžaduje naše ministryně války Černochová s USA, díky které máme do rukou USA vydat naše vojenská letiště a výcvikové prostory a dáváme armádě USA na našem území veškeré pravomoci, bez kontroly a bez možnosti ovlivňovat, jakým způsobem je bude armáda USA využívat , co k nám bude přepravovat a v jakém počtu. Tato smlouva naplňuje svou podstatou akt vlastizrady! Navíc činnost armády USA na našem území nepodléhá našim soudům a nemusí se řídit naší legislativou! Navíc v rámci znění této smlouvy se Česká republika zavazuje vycházet vstříc všem požadavkům amerických ozbrojených sil a chránit je.

NATO se v červnu chystá uspořádat své dosud největší letecké cvičení, známé pod názvem Air Defender, kterého se zúčastní 220 letadel a 10 000 příslušníků z 24 zemí. Toto cvičení se bude konat od 12. do 23. června a bude se rozprostírat od Islandu po Rumunsko, přičemž většina letů se uskuteční nad Německem a Severním mořem.Toto cvičení zároveň se překrývá s předpokládaným nasazení stíhacích bombardérů NATO proti Ruské federaci.Chci tedy poukázat na to , že v případě eskalace se Rusko může rozhodnout pro nasazení taktických jaderných raket . Dosud Česká republika neměla pro Ruskou federaci zajímavé cíle , kterými se však mohou stát americké vojenské základny , muniční sklady a vojenská letiště! Dovolím si ještě jeden předpoklad, že přítomností armády USA na území České republiky a přímé konfrontace s Ruskou federací se mohou naplnit podmínky pro realizaci vyhlášení mobilizace obyvatelstva, na kterou se ministerstvo obrany již připravuje. Je nejvyšší čas aby občané převzali odpovědnost a vymezili se zcela jasně proti podpisu vojenské dohody s USA, kterou prosazuje Černochová a Fialova vláda! Tato smlouva je aktem vlastizrady a Černochová, ani vláda nemají k jejímu podpisu mandátRadek VohradskýPřeji hezký den……….✍️❤️

🦠Šéf WHO varuje: Připravte se na nemoc, která je ještě smrtelnější než covid.Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus včera na fóru Světového zdravotnického shromáždění řekl, že hrozbu další krize veřejného zdravotnictví se nesmí přehlížet.Tvrdil také, že přestože nejtemnější dny pandemie jsou již minulostí, stále se může zrodit varianta covidu, která může vrátit svět na začátek.Žádné konkrétní nemoci nebyly jmenovány. Na seznamu naléhavých hrozeb agentury OSN je však uvedena „nemoc X“, což je označení pro dosud neobjevený ničivý patogen.

🦠Šéf WHO varuje: Připravte se na nemoc, která je ještě smrtelnější než covid.Dr. Tedros...

🇺🇸🇪🇺NATO je pákou pro donucení evropských zemí k jednání ne v jejich vlastním zájmu, ale v zájmu USA, říká bývalá americká poslankyně a prezidentská kandidátka Tulsi Gabbardová.

Autor článku:
MG zprávy
MG zprávy které vás budou bavit, ověřených zdrojů, tohle co tu uvidíte a čtete, televizi nikdy neuvidíte a neuslyšíte! Čtete, sdílejte, jsme tady s vámi, pro vás! A to prosím pěkně bez CENZURY! Jedeme 24hodin denně, všechny zprávy pod jednou střechou. Zdroj a odkaz na náš Telegram: https://t.me/MGzpravy