Stanovisko prezidenta ČLK k akci „odvod 2023“

Stanovisko prezidenta ČLK k akci „odvod 2023“
17.duben 2023

Stanovisko prezidenta ČLK k informaci: Cvičení k ověření připravenosti a proveditelnosti odvodního řízení – „odvod 2023“ Vážené kolegyně, vážení kolegové, předpokládám, že jste zaregistrovali aktuální mediální kauzu, jejímž obsahem je informace o pořádaném cvičení k ověření připravenosti a proveditelnosti odvodního řízení, kterou dle dostupných informací rozeslal vedoucí odboru zdravotnictví Ústeckého kraje, Ing. Petr Severa.

Stanovisko prezidenta ČLK k informaci: Cvičení k ověření připravenosti a proveditelnosti odvodního řízení – „odvod 2023“

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předpokládám, že jste

zaregistrovali aktuální mediální kauzu, jejímž obsahem je informace

o pořádaném cvičení k ověření připravenosti a proveditelnosti

odvodního řízení, kterou dle dostupných informací rozeslal vedoucí

odboru zdravotnictví Ústeckého kraje, Ing. Petr Severa.

Záležitost zcela marginálního

významu nabyla v současné zjitřené době významu, kdy ji již

nemůžeme ignorovat.

Abyste jako členové České

lékařské komory nebyli odkázáni pouze na často velmi nepřesné až

zavádějící informace z médií a internetu, věnujte pozornost

následující informaci.

Česká lékařská komora nebyla

v této věci oficiálně Armádou ČR kontaktována, přičemž toto

platí i v době rozeslání této informace.

Česká lékařská komora nemá

žádné oficiální informace o organizaci, průběhu, ani o termínech

tohoto cvičení.

Právní kancelář ČLK

v souvislosti s individuálními dotazy lékařů v této

věci konstatuje, že žádný aktuálně platný právní předpis

neukládá lékařům povinnost se těchto cvičení účastnit, přičemž

není potřeba na podobné informační e-maily či zprávy nijak aktivně

reagovat a je možné je ignorovat.

Česká lékařská komora na druhou

stranu konstatuje, že i přes absenci zákonné povinnosti, nic nebrání

zájemcům z řad civilních lékařů v dobrovolné účasti na

tomto či obdobném cvičení případně školení, která Armáda ČR pořádá.

Česká lékařská komora může

Armádě ČR v případě zájmu nabídnout své kapacity pro

informování lékařů. Zároveň však bude vždy své členy informovat

o jejich právech a povinnostech.

S kolegiálním

pozdravem

MUDr. Milan

Kubek, prezident

ČLK

Autor článku:
ANS

Aliance národních sil

Směr veškerého našeho konání a směřování určuje jediná otázka: „Je to dobré pro naši zemi?“. Řídíme se heslem patrona České země knížete Václava: „Cizí nechceme, svoje nedáme!“ ​Chceme vystoupit z NATO i z EU, zrušit plnění OSN Agendy 2030 a dohodu s OSN z roku 2008 o naší účasti na přesídlovacích programech. ​ANS prosazuje společné jednání vlasteneckých sil napříč politickým spektrem – nehledě na tzv. levici a tzv. pravici. Za hlavní dělící linii současné politické scény (české i evropské) považuje rozdílný vztah jednotlivých subjektů k následujícímu: vlastenectví versus multikulturní globalismus. ​Naší filosofií je spolupráce s každým spolkem, občanskou iniciativou a jednotlivci, pokud jsou jejich názory v souladu s principy soužití, prosperity a míru v naší zemi. Naše motto, vycházející z husitské historie, zní: „Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme!“