Banderovci s malým a velkým.

Banderovci s malým a velkým.
7.září 2023

Termín benderovci se objevil na začátku 18. století a souvisí se Severní válkou, když byl u Poltavy poražen Karel XII. Tehdy záporožští kozáci zradili cara a společně s Mazepou chtěli přejít na stranu Karla XII., jenže než to udělali, byl Karel XII. poražen, tak se záporožští kozáci rozhodli utéci před gosudarovým hněvem a spustili se k Černému moři. Část jich zůstala v Aljoškách a část došla až do Bender.


Správný termín je benderovci. A v čem je podstata? Velmi krátce, ten termín benderovci se objevil na začátku 18. století a souvisí se Severní válkou, když byl u Poltavy poražen Karel XII. Tehdy záporožští kozáci zradili cara a společně s Mazepou chtěli přejít na stranu Karla XII., jenže než to udělali, byl Karel XII. poražen. Takže to dopadlo tak, že zradili a hrozil jim trest, a opřít se nebylo o koho. Oni si přece mysleli, že se opřou o gosudara Karla XII., vždyť s tím si car Petr nemůže poradit…

Takže sil měli málo, a tak se záporožští kozáci rozhodli utéci před gosudarovým hněvem a spustili se k Černému moři. Část jich zůstala v Aljoškách a část došla až do Bender. Ti z Aljošek se káli ze své viny, bylo jim odpuštěno a oni se vrátili. Zatímco ti kozáci z Bender se dali do služby k tureckému sultánovi a mysleli si, že je bude živit stejně jako ruský car. Jenže to se spletli. Turecký sultán jim řekl: „Žádný problém, vstupte ke mně do služby, ale živit se budete sami.“ „A jak se máme živit?“ „Nu, my potřebujeme slovanské otroky, za ty vám budeme platit, to bude vaše živobytí.“A tito benderovští kozáci začali pořádat přepady na Ukrajině s cílem zmocnit se ruských lidí a prodat je jako otroky tureckému sultánovi. Oni jako kozáci přijeli do nějaké obce, kde je uvítali jako své lidi, dali jim najíst a napít a ve výsledku tam potom některé pozabíjeli a všechny ostatní, co byli vhodní na prodej, svázali a odtáhli je na otrokářské trhy. A právě tehdy se objevil ten pojem benderovci! Kterým se rozumí vlastní lidé, co se zvrhli a stali se z nich ničemové. Zmetkové, co nenávidí vlastní národ a jsou připraveni ho zradit a prodat, aby posloužili zahraničnímu páníčkovi. To je původ toho termínu.

S benderovci se vypořádala ruská armáda, ale ty hrůzy, kterých se předtím dopouštěli na Ukrajině, tehdy, na začátku 18. století, se pevně otiskly do jazyku, do slovníku tohoto okraje Ruska, na dnešní Ukrajině a mají konkrétní smyslový obraz. Ve 20. století byla tato věc vyšší prozřetelností znovu zdůrazněna tím, že se objevil Bandera, což je shodné slovo. A to ten pojem znovu oživilo, ta shnilá, špinavá podstata banderovštiny se realizovala přes OUN / UPA, přes Banderu, který se stal toho všeho symbolem. Ale správně, historicky správně je říkat benderovci, benderovština a tak dále.

To slovo existuje od 18. století a má spojitost s moldavským městem Bendery. A když to nějaký chytrák začíná opravovat podle Bandery, tak tím jednoduše odřízne dvě století existence toho slova. Je to benderovština. Ano, to je třeba si konkrétně uvědomovat, že správně se má říkat benderovci, to je ten správný pojem. K tomu je třeba se vrátit, k té benderovštině. Ano, Bandera, který tu byl ve 20. století, má větší ohlas a je více vypovídající, ale on jen ten starý termín vzkřísil a díky svému příjmení trochu zkomolil. Nicméně tak zachoval tu podstatu lidské degradace. Považujete je za své lidi a ukazuje se, že jsou to ne-lidé, že nejsou lidmi…

Když ti benderovští zmetci ve své většině zdrhají za hranice, tak je třeba to tak nechat, to velmi usnadní proces debenderizace, defašizace, denacifikace. A pokud, pokud bychom tu denacifikaci neprovedli, tak by všichni naši kluci položili své životy zbytečně, celá operace by byla zbytečná. Všechny ty ekonomické otřesy, všechen ten tlak na Rusko, kterému čelíme, všechno by bylo zbytečné, protože by tam zůstalo to, co bylo zapotřebí vyčistit. To je to, co navrhují všichni, kteří navrhují rozdělení. A takových je nyní nepočítaně.

Autor článku:
ANS

Aliance národních sil

Směr veškerého našeho konání a směřování určuje jediná otázka: „Je to dobré pro naši zemi?“. Řídíme se heslem patrona České země knížete Václava: „Cizí nechceme, svoje nedáme!“ ​Chceme vystoupit z NATO i z EU, zrušit plnění OSN Agendy 2030 a dohodu s OSN z roku 2008 o naší účasti na přesídlovacích programech. ​ANS prosazuje společné jednání vlasteneckých sil napříč politickým spektrem – nehledě na tzv. levici a tzv. pravici. Za hlavní dělící linii současné politické scény (české i evropské) považuje rozdílný vztah jednotlivých subjektů k následujícímu: vlastenectví versus multikulturní globalismus. ​Naší filosofií je spolupráce s každým spolkem, občanskou iniciativou a jednotlivci, pokud jsou jejich názory v souladu s principy soužití, prosperity a míru v naší zemi. Naše motto, vycházející z husitské historie, zní: „Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme!“