Připravuje se zánik České republiky? Porovnání podmínek pro vstup do policie v ČR a Hong Kongu.

Připravuje se zánik České republiky? Porovnání podmínek pro vstup do policie v ČR a Hong Kongu.
31.březen 2024

Vypadá to, že se připravuje pomalu zánik České republiky. Velké bezpečnostní riziko je infiltrace cizích příslušníků do policejních struktur – v tomto případě Ukrajinců. Návrh novely zákon č. 361/2003 Sb, § 13 a 14 je tragédie. Je nepředstavitelné, že by například v čínské, japonské nebo třeba ruské státní policii sloužil cizinec. Maximálně u soukromé agentury jako hlídač. Navíc přijímací podmínky pro cizince jsou u nás velmi měkké.

Připravuje se zánik České republiky? Porovnání podmínek pro vstup do policie v ČR a Hong Kongu.

Vypadá to, že se připravuje pomalu zánik České republiky. Velké bezpečnostní riziko je infiltrace cizích příslušníků do policejních struktur – v tomto případě Ukrajinců.

Návrh novely zákon č. 361/2003 Sb,  § 13 a 14 je tragédie. Je nepředstavitelné, že by například v čínské, japonské nebo třeba ruské státní policii sloužil cizinec. Maximálně u soukromé agentury jako hlídač. Navíc přijímací podmínky pro cizince jsou u nás velmi měkké.

Nedovedu si představit, že bych měl sloužit s Ukrajincem, který se zde nenarodil a nemá české občanství. Vím, že je možné sloužit, jako cizinec například v Hong Kongu, ale příjímací řízení pro ty zájemce, kteří se v Hong Kongu nenarodili, je tak náročné, že ho jen tak někdo neudělá.

Po svatbě jsem přemýšlel o tom, že bychom s manželkou žili v Hong Kongu, a že bych mohl pracovat u jejich policie. Nicméně, přijímací řízení je náročné i pro rodilého Číňana. Kdyby takové přijímací řízení bylo i zde, tak ČR nemá policii.

 

Popis přijímacího řízení k Hong Kongské policii.

Kritéria výběrového řízení Hong Kongské policie na pozici inspektor / policista

  1. Požadavky

– vysokoškolské vzdělání
– komunikační schopnosti
– základní znalost zákona
– všeobecný rozhled
– vůdčí schopnosti
– organizační schopnosti
– motivace
– osobnostní profil
– jazyková způsobilost
– fyzická zdatnost
– výborný zdravotní stav

 

  1. Výběrové řízení

Písemná zkouška
1. Test z angličtiny – 50 otázek s časovým limitem 60 minut a napsání eseje o 300 slovech s časovým limitem 60 minut.
2. Test spisovné čínštiny – 50 otázek s časovým limitem 60 minut a napsání eseje o 300 slovech s časovým limitem 60 minut.
3. IQ test – 40 otázek s časovým limitem 60 minut
4. Základní test zákona 15 otázek s časovým limitem 25 minut.

2.1 Rozšířený rozhovor
Improvizovaný rozhovor (komunikační schopnost, všeobecný rozhled, osobnost žadatele)
Skupinová diskuze
Manažerské cvičení
Cvičení vůdčích schopností

2.2 Závěrečný rozhovor
Kandidáti, kteří úspěšně zvládli rozšířený rozhovor budou pozváni k účasti na závěrečném pohovoru. Správní radě předsedá vrchní policista s dvěma policisty jako členy. Představenstvo bude posuzovat další schopnosti kandidáta jako je potenciál vedení, hodnoty a osobnost, komunikace, úsudek, všeobecný rozhled a potenciál řízení.

2.3 Test fyzické kondice
Položky revidovaného PFT pro žadatele PI, RPC a PC
Testovací položky Muži / Ženy
800m běh 3 min. 11 sekund 4 min. 29 sekund
4×10 člunkový běh 10.92 sekund 12.29 sekund
Vertikální skok 49.6 cm ( tj. 19.5 palce ) 36.6 cm ( tj. 14.5 palce)
Zkouška stisku
(součet obou rukou levé i pravé ) 76.3 kg 49.1 kg

Pozice Inspektor
Pokud jste byli jmenováni policejním inspektorem, stanete se vedoucím s rozhodujícím postavením.
Absolvujete 36 týdnů základního školení, které se týká vedení, řízení lidských zdrojů, policejních postupů, zákonů, pořadové přípravy, fyzického výcviku, manipulace se zbraněmi, taktiky apod.

Závěrečná zkouška.
Pozice policista / konstábl
Konstáblové jsou vždy první u závažných zločinů, mimořádných událostí, vyhrocených sporů a mnoha dalších nečekaných situací. Profesionální a strukturované školení je proto nezbytné. Jakmile budete jmenováni jako strážník, budete muset absolvovat 27 týdnů základního školení. Průběh je stejný jako u inspektorů.

Když se podíváte na stránky PČR a na výběrové řízení, tak zjistíte, že přijímací řízení k PČR je o dvě až o tři úrovně nižší než v Hong Kongu. Dovoluji si říci, že je přímo ubohé. A to je Hong Kongský konstábl v podstatě to samé, jako jsou u nás hlídkaři, to znamená členové, v Praze MO a mimo Prahu OO. To jsou ti, co jsou v uniformách v ulicích.

Navíc žadatel k Hong Kongské policii musí v Hong Kongu žít trvale minimálně sedm let. Co se týče pevninské Číny tak tam musí být žadatel rodilý Číňan. V Hong Kongu se tolerují cizinci, protože je to Kosmopolitní společnost, a Hong Kong má svoji autonomii, stejně jako Macao, Šanghaj, Peking, Čchung – Čching a Tchien-tin. 

Tresty Hong Kongských i čínských policistů za úmyslné trestné činy jsou dvakrát těžší než u běžných občanů.

Zde odkaz na Policii Hong Kong

https://www.police.gov.hk/ppp_en/15_recruit/

Recruitment | Hong Kong Police Forcewww.police.gov.hk

 

Proč jsem vlastně psal o výběrovém řízení a proč jsem uvedl návrh nového služebního zákona?

Pokud se v § 13 hovoří o tom, že do služebního poměru může být přijat občan České republiky a státní občan jiného členského státu Evropské unie nebo jiného státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, tak to znamená, že se připravuje pole pro vstup do ozbrojených složek občanům Ukrajiny.

Umožněním založení Nové pošty se vytváří zázemí pro ukrajinské migranty, protože někdo počítá s tím, že tito migranti se stanou součástí naší republiky. Jinak řečeno: nepočítá se s tím, že by se vrátili zpět do své domoviny.

Velký problém je, že v případě migrantů z Ukrajiny, kteří do naší republiky přišli po únoru 2022, se v mnoha případech jedná o vyznavače banderovské nacistické ideologie. To z hlediska vnitřní bezpečnosti našeho státu ale znamená indoktrinaci PČR nacistickým elementem. A to z toho důvodu, že tito lidé se mohou dostat do útvarů, které bojují s organizovaným zločinem anebo i do protikorupčního útvaru. 

Záměrně jsem pro srovnání uvedl výběrové řízení Hong Kongské policie, neboť jejich náročným výběrovým řízením se eliminuje možnost vstupu nežádoucích elementů do jejich ozbrojeného policejního sboru.

Již samotná jazyková zkouška více méně zaručuje, že policistou se stávají převážně rodilí Číňané. Pro jiné je to dokladem toho, že toto povolání pro ně není jen zaměstnáním, ale posláním. U nás je to spíše zaměstnání, tedy prostředek obživy. Nejtragičtější je, že policejní zákon, trestní zákon a jejich aplikace nahrávají spíše zločincům, než obětem trestných činů. 

 

Autor článku:
ANS

Aliance národních sil

Směr veškerého našeho konání a směřování určuje jediná otázka: „Je to dobré pro naši zemi?“. Řídíme se heslem patrona České země knížete Václava: „Cizí nechceme, svoje nedáme!“ ​Chceme vystoupit z NATO i z EU, zrušit plnění OSN Agendy 2030 a dohodu s OSN z roku 2008 o naší účasti na přesídlovacích programech. ​ANS prosazuje společné jednání vlasteneckých sil napříč politickým spektrem – nehledě na tzv. levici a tzv. pravici. Za hlavní dělící linii současné politické scény (české i evropské) považuje rozdílný vztah jednotlivých subjektů k následujícímu: vlastenectví versus multikulturní globalismus. ​Naší filosofií je spolupráce s každým spolkem, občanskou iniciativou a jednotlivci, pokud jsou jejich názory v souladu s principy soužití, prosperity a míru v naší zemi. Naše motto, vycházející z husitské historie, zní: „Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme!“