Korespondenční lístek pro tajné hlasování? Prošlo prvním čtením PSP ČR

Korespondenční lístek pro tajné hlasování? Prošlo prvním čtením PSP ČR
20.duben 2024

Současná právní úprava umožňuje občanům ČR nacházejícím se v době voleb v zahraničí volit osobně ve volebních místnostech, které jsou zřizovány na zastupitelských úřadech (velvyslanectví, konzuláty). Volby v zahraničí dozorují tzv. zvláštní volební komise, které jsou tvořeny pouze úředníky – oproti běžným okrskovým volebním komisím na území ČR, které se skládají z jednoho jmenovaného zapisovatele (většinou úředníka), zástupců kandidujících politických stran a placených brigádníků.

Autor článku:
ANS

Aliance národních sil

Směr veškerého našeho konání a směřování určuje jediná otázka: „Je to dobré pro naši zemi?“. Řídíme se heslem patrona České země knížete Václava: „Cizí nechceme, svoje nedáme!“ ​Chceme vystoupit z NATO i z EU, zrušit plnění OSN Agendy 2030 a dohodu s OSN z roku 2008 o naší účasti na přesídlovacích programech. ​ANS prosazuje společné jednání vlasteneckých sil napříč politickým spektrem – nehledě na tzv. levici a tzv. pravici. Za hlavní dělící linii současné politické scény (české i evropské) považuje rozdílný vztah jednotlivých subjektů k následujícímu: vlastenectví versus multikulturní globalismus. ​Naší filosofií je spolupráce s každým spolkem, občanskou iniciativou a jednotlivci, pokud jsou jejich názory v souladu s principy soužití, prosperity a míru v naší zemi. Naše motto, vycházející z husitské historie, zní: „Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme!“