Informace o konferenci k projektu Gigafactory v Líních u Plzně

Informace o konferenci k projektu Gigafactory v Líních u Plzně
11.listopad 2022

Do redakce nám dorazilo shrnutí z dění okolo koneference k novému projektu Gigafactory v Líních u Plzně. Autor článku si nepřeje zveřejnit své jméno, takže zde bude publikován anonymě. Tyto informace berte tedy s rezervou a naše redakce za nic z tohoto článku neručí a ani k němu nezaujímá žádný postoj. Naším záměrem je pouze tento článek necenzurovat a publikovat. Opět prosím používejte kritické myšlení a udělejte si vlastní názor.

Ahoj všichni, 

Na pódiu byl šéf mladoboleslavské Škodovky Martin Jahn, ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela, nějací náměstci, primátor Plzně a hejtman Plzeňského kraje.

Celé to moderoval Vladimír Dlouhý za Hospodářskou komoru ČR a byl tam ještě šéf Hospodářské komory Plzeňského kraje.

V rychlosti tam promítli skoro bez komentáře několik obrázků, na kterých mělo být řešení přístupových cest, přívod vody ze Mže, graf, jak postupně budou přibývat v Gigafaktory zaměstnanci a schéma umístění této hrůzy.

Pak už jen stále opakovali, jak je to skvělý projekt a jak o něj nesmíme přijít.

Pak přišlo na dotazy přítomných pozvaných lidí. Byli to starostové obcí, zástupce pilotů, zástupci firem z našeho regionu (Škoda Transportation, Evobus apod.).

Zástupci firem jasně vyjádřili, že tady není žádná volná pracovní síla. Pokud chtějí nějakého nového člověka, musí ho přetáhnout z jiné firmy a zbytek jsou agenturní zaměstnanci. Otázka zněla, co pak bude s těmi firmami, z kterých Gigafaktory vytahá zaměstnance (říkali tomu kanibalismus pracovních sil).

Líně u Plzně

Stejně jako na ostatní otázky, konkrétní odpověď nepřišla. Jen říkali, že mladoboleslavská Škoda bude propouštět, tak že ti lidé přijdou sem. Na otázku, kde budou bydlet a mít školy a školky, tak řekli, že ti lidé se budou nabírat postupně tak za 4 roky, tak na řešení je čas, že se vše vyřeší. Že to bude podnět k výstavbě bytů. Za mnou hned říkali zástupci obcí, že na to nejsou pozemky. 

Když už jsem u pozemků, když se obce ptaly, co se stane, když pozemky nedají, tak Síkela řekl, že krajním řešením je vyvlastnění. Když se pak po chvíli starosta Dobřan přímo na to vyvlastnění zeptal, tak Síkela řekl, že o vyvlastnění vlastně nemluvil a že mu podsouváme, co neřekl. Vladimír Dlouhý hned přidal historku, že v 90. letech němečtí zemědělci nechtěli, aby přes jejich pole vedl ropovod z Ingolstadtu a že se jich nikdo neptal a pozemky jim taky vyvlastnili. Zapomněl dodat, že Gigafaktory není žádný státní zájem, ale pouze zájem soukromé společnosti, která stejně všechny zisky vyvede do zahraničí a tady vysosá akorát investiční pobídky. K tomu mám ještě informaci od kolegyně, že na stránkách NKÚ je nějaká zpráva, že přínosy pro stát nejsou vůbec prokázány.

Nějaký kluk, co tam byl za piloty, tak říkal, že četl, že to má přinést do státního rozpočtu 70 miliard asi ročně  a že když se odečtou náklady na to bourání letiště, stavění elektrických rozvodů, přívodů vody (vlastně se ani nemluvilo o odpadních vodách!), že se to ani nemůže vyplatit, tak říkali, že to určitě špatně četl, že přínosy jsou nedozírné, včetně dopadu na vzdělání to může být až 700 miliard, že VW bude investovat do vysokého školství a do všeho, na co se podívá. (Mrskali tam úplně nesmyslná čísla.)

Když byl dotaz na ten graf, jak budou zaměstnanci přibývat a ten pán z publika i řekl, že ten graf ho uráží, protože na něm nesouhlasí čísla, respektive součty, tak dostal místo odpovědi vynadáno, ať si to jde počítat někam vedle a že má diskutovat slušně a neříkat, že ho něco uráží.

Letiště Líně - Autor: Life of Emma – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77393946

Na otázku, proč to musí být v Líních, tak okamžitě začali říkat, že jiná lokalita není možná a že pokud to nebude tady, tak to nebude v ČR vůbec a to bude náš konec. Bez Gigafaktory nelze přežít. Je to tak skvělá technologie, že bude vyrábět baterie i pro baráky a já nevím pro co všechno.

Když se někdo zeptal na životnost takové továrny, tak nevěděli, že prý s tím nejsou zkušenosti, že je to nová technologie. Pak začali odhadovat, tak 10 až 15 že to bude produkovat. No možná i 20 až 30 let. Hlavně že tím omezíme dovoz z Asie.

Dále tvrdili, že investor naslouchá a snaží se vycházet vstříc. Že nejprve se mluvilo o 400 ha a 50.000 zaměstnancích (to jsem tedy nikde nečetla) a že teď chtějí jen 200 ha a 4.000 zaměstnanců. Nepředpokládají prý žádné agenturní zaměstnance.

K zaměstnancům také říkali, že některé obory zaniknou a tak budou volné pracovní síly. Např. jako za covidu šli lidi z cestovního ruchu dělat do Lidlu….

Jak to bude skvělé pro transformaci průmyslu a pozvednutí regionu, přínosy projektu zastíní všechny problémy. Obce za všechno dostanou kompenzace. Volkswagen bude investovat do výzkumu a vývoje, do školství. Na to říkal jeden podnikatel z publika, že to jeho zahraniční partneři také slibovali a nikdy z toho nic nebylo.

Dále říkali, jak se všechny země snaží nyní posílit svoji budoucnost v oblasti obnovitelných energií a různých nových technologií. 

Na dotaz na potřebné množství elektřiny taky pořádně nedokázali odpovědět. Jeden pán říkal, že četl, že elektrický příkon má být (jestli jsem si správně zapsala) 420 Megawatů, tj. ročně 4.000 Megawatthodin, a že spočítal, že je to 150 % toho, co spotřebuje za rok celý Plzeňský kraj. To jen čuměli a říkali, že to neví, jak to počítal a že ta energie bude pouze zelená, především z FVE a z větrníků a možná i z jaderných elektráren. Že se investor chce chovat udržitelně.

Dále říkali, že jsou si vědomi, že je to všechno narychlo, že s nikým nediskutovali, že nejsou zadány dopadové studie, není tedy ani studie dopadu na životní prostředí a obyvatele. To se zadá někdy POTOM.

Jo a že je zdrželo pečlivé vybírání lokality, že Líně nejprve ani v plánu nebyly, ale teď zůstaly jako jediná vhodná lokalita, že koncept se změnil a že čekali, až bude po komunálních volbách. 

Pan Roman Hniličko říkal, že když stavěli spalovnu odpadů, že to připravovali a diskutovali s veřejností a dělali studie 8 let a že nechápe, jak tohle všechno chtějí stihnout za měsíc. Volkswagen má totiž  rozhodnout už teď v prosinci, kde tu hrůzu bude stavět. Má vytipováno 7 lokalit ve Střední Evropě a naše vláda bude dělat vše proto, aby to bylo v Líních. Jeden pán se zeptal, co vše vláda naslibuje. Tak to řekli, že jim dají investiční pobídky a připravenou průmyslovou zónu na  200 ha. A že stát garantuje dostatek elektrické energie pro továrnu. 

Prý uvidíme, že budeme nakonec rádi. Že se zasadí o to, aby ti, kterých se projekt dotkne, z toho také benefitovali. Že budoucnost elektromobility je nezvratná. A že když ve Švédsku vybírali lokalitu na úložiště jaderného odpadu, že ta obec, která nebyla vybraná, že stát žalovala o újmu, protože ty benefity byly tak zajímavé.

A Dlouhý dodal, že se jedná o krátkodobý diskomfort, než se to postaví. K tomu není co dodat

Nějaká paní Martínková z nějakého zastupitelstva obce se ptala, kde se vezmou pozemky na FVE a na větrníky. Tak jí řekli, že to třeba budou pozemky v jiných krajích nebo dokonce v Německu či v Polsku a že jí to tedy nemusí zajímat. Že to bude řešeno a že to budou velké desítky hektarů. Model se teprve realizuje. Jednoznačné číslo nejde dát. (Pořád cituji.)

Paní Mauricová se ptala, kde bude zachována záchranná služba a že chce slyšet, že bude zachována VOJENSKÁ záchranná služba. Tak to blekotali, že se ta záchranka bude muset přesunout, ale že to bude v rámci regionu a to slovo VOJENSKÁ vlastně nevyslovili.

Dále se Mauritzová ptala na tu spolupráci továrny s vysokýma školama. Že oni už nějaký výzkum a vývoj mají. Tak to se bili v prsa, jak budou podporovat univerzity.

Nějaký pan Rada krásně říkal, že „tvoříme střechu a zapomínáme na základy“, že je podnikatel ze Škody AS, z kovárny a že každou investici připravovali 3 roky, studie trvaly minimálně rok, že studie se musí oponovat, no prostě že to, jak to dělají oni, není možné. Dále říkal, že vláda furt říká, že jsme ve válce a nyní chce zničit strategické letiště. Na to mu odpověděl ten Jahn ze Škoda auto, že vláda to udělala po zralém uvážení a že zpevní pilotům plochu jinde a že je to dobře, že se široká komunita stará o bezpečnost. (V tom byla cítit ironie.)

Pán jen dodal, že takové letiště již nikdy nikde nepostaví.

Další podnikatel pak říkal, že počet studentů klesl o 1/3 a že zaměstnance je možné získat pouze vyluxováním z jiné firmy. A ptal se, zda existuje dopadová studie na průmysl v Plzni. Tak odpověď byla, že neexistuje.

Dlouhý ještě říkal, že kdyby to chtěli stavět jinde, že tam taky budou takováto protestní shromáždění. Že je to tak vždycky.

Nějaký pán říkal, že sice ministerstvo obrany a ministerstvo průmyslu a obchodu již rozhodla, ale že má informace z Generálního štábu, že letiště označil za strategické. Tak odpověď nedostal, ale bylo mu řečeno, že takovou informaci mohl dostat jenom ilegálně a to že je špatně. A ještě Síkela řekl, „vy víte, že si myslíte, že víte, dotyčný z Generálního štábu se dopustil trestného činu, pokud vám ukazoval nějaké dokumenty“.

Pěkně mluvil senátor Karpíšek, který byl také v publiku. Říkal, že má dokumenty z červencového jednání vlád, kde se vůbec nerozlišuje, co je brownfield, že se nepíše o zabrání lesů, čísla o elektrice jsou naprosto nereálná. V dokumentech ze září se pak říká zas úplně něco jiného. Že kvalifikovaná síla tu nebyla už ani v době krize v roce 2010, že jsou tu jen dovozci zahraniční pracovní síly. Že dříve také někteří investoři slibovali spolupráci s vysokými školami a nebylo z toho nic. 

Nějaký pán se ptal na přívod vody a elektřiny a oni ho úplně sepsuli, že to přece ukazovali na těch obrázcích na začátku, že jak je to možný, že to nechápe. 

Voda má být ze Mže. To bylo zde vyřčeno snad poprvé, všichni se divili, před tím se mluvilo o Úhlavě nebo dokonce Radbúze. Vody není ale nadbytek v žádné z těchto řek.

Řekli, že stát vodu garantuje. Síkela vysloveně řekl, že projekt neohrozí zásobování vodou v aglomeraci. A že stát na sebe bere infrasturu, tj. vybudování či renovaci příjezdových cest, železnice a k tomu veřejné pobídky. Že to bude tak za 9 miliard Kč.

Dále Síkela řekl, že „studie nebyla zadána, ale dopady budou předmětem dopadové studie. Že záměrem je, že aktivity budou podpořeny tak, aby projekt byl realizován“. To se nám úplně směje do ksichtu.

Dále řekl, že projekt přebíral prakticky mrtvý a že ho oživil. Že je to správné pro tuhle zemi a pro region. Že udělá maximum pro to, aby to tu bylo.

Dále blekotali, že letos 24.2. se svět nenávratně změnil. Že se teď nyní vše schvaluje a staví rychleji, jako například překladače na plyn. Že tu rychlost přinesla nová doba. Že legislativa se schvaluje rychle, že to, co se dřív schvalovalo 4 roky, že teď je schválené za 2 měsíce a že nevidí na tom nic špatného.

Pán za letce říkal, že Líně jsou 5. nejvyužívanější letiště, je na něm 10 podnikatelských subjektů, také tam sídlí snímkování pro kartografii a letecké školy. Když někdo letí na dovolenou, pilot je pravděpodobně z letecké školy Líně. Toto vše je vůbec nezajímalo.

Dlouhý také říkal, že když VW Líně vybere, že tím nekončí svět a že vše se nějak POTOM vyřeší. 

Omlouvám se, že skáču z jednoho na druhý a něco se i opakuje, ale máte to přesně tak, jako kdybyste tam dneska taky byli.

Mějte se hezky, pa pa ……..

Autor článku:
Ing. Petr Kovář
Autor článku je absolventem Fakulty aplikovaný věd Západočeské univerzity v Plzni. Jeho oborem je informatika, softwarové architektury a dále multimediální a hypermediální systémy. Je téměř výhradním autorem seznamovací aplikace iDating a seznamovacích portálů seznamte.se a spoznajmesa.sk. V současné době se zabývá na plný úvazek eliminací cenzurních zásahů zejména v oblasti alternativních politických názorů, a takzvaných dezinformací a konspirací na internetu. V jeho pojetí neexistuje nic jako dezinformace, ale pouze informace. Je iniciátorem, programátorem a tvůrcem obsahu pro projekt Svobodné televize SVTV.INFO. Je také majitelem multimediálního studia "La casa verde", kde vytváří alternativní videa pro politickou a ezoterickou scénu. Mezi jeho zájmy patří kryptoměny, blockchain, duchovno, alternativní politika, pránické léčení, programování a multimédia. V současné době žije se svou manželkou, synem a třemi kočkami na vesnické usedlosti nedaleko Plzně.