České soudy soudí nezákonně!

České soudy soudí nezákonně!
10.březen 2023

Vážný útok na lidská práva a svobodu slova ze strany českých justičních orgánů! Usnesení 102. Valného shromáždění OSN: „Každý má právo posuzovat jakékoli historické události ze svého pohledu a má právo prezentovat i mylné názory.“

České soudy soudí nezákonně!
Vážný útok na lidská práva a svobodu slova ze strany českých justičních orgánů!


Usnesení 102. Valného shromáždění OSN: „Každý má právo posuzovat jakékoli historické události ze svého pohledu a má právo prezentovat i mylné názory.“

Za popírání katyňského masakru v pátek 3. 3. 2023 Obvodní soud pro Prahu 7 potrestal pana Jiřího Šifrína, autora knihy o Stalinovi „Bůh synergie“ a bývalého místopředsedu KSČM Jozefa Skálu osmiměsíční podmínkou se zkušební dobou na pět let.

Obžaloba tvrdí, že muži v diskusi zpochybňovali to, že katyňský masakr spáchali Sověti. Oba muži odmítli obvinění, že popírali válečný zločin.

Nyní se často setkáváme s obviňováním, kriminalizací a dokonce i stíháním a trestáním za projevené názory k historickým událostem nebo i k aktuálnímu světovému dění či probíhajícímu válečnému konfliktu. Je však známé usnesení OSN, které do světla porušování lidských práv dostává právě uplatňování zákonů, které brání svobodnému šíření názorů, byť i mylných.
V červenci 2011 totiž probíhalo v Ženevě 102. zasedání Výboru OSN pro lidská práva, na němž bylo pro všechny státy, které podepsaly Konvenci o lidských právech, přijato následující závazné rozhodnutí:

„Zákony, které pronásledují vyjadřování názorů ve vztahu k historickým faktům, jsou neslučitelné s povinnostmi, které ukládá Konvence zemím, které ji podepsaly, ohledně svobody slova a svobody projevu. Konvence nedovoluje žádný všeobecný zákaz vyjadřování mylných názorů anebo nesprávné interpretace minulých událostí, ods. 49, ???? / ? / ?? / 34).“

Tedy není důležité, zda je či není pravda to, co odsouzení tvrdili o katyňském masakru, neboť názor na historické události nemůže být předmětem trestního stíhání, jinak jde o vážný útok na lidská práva a svobodu slova ze strany justičních orgánů. Z textu Konvence totiž jasně vyplývá, že každý má právo posuzovat jakékoli historické události nebo aktuální světové dění či probíhající válečný konflikt ze svého pohledu a má právo prezentovat i mylné názory. Usnesení OSN poukazuje právě na porušování lidských práv skrze uplatnění zákonů, které brání svobodnému šíření názorů, byť i mylných.

Zde je dokument 102. VS OSN:


https://www.refworld.org/…cké

Vladimíra Vítová

Autor článku:
ANS

Aliance národních sil

Směr veškerého našeho konání a směřování určuje jediná otázka: „Je to dobré pro naši zemi?“. Řídíme se heslem patrona České země knížete Václava: „Cizí nechceme, svoje nedáme!“ ​Chceme vystoupit z NATO i z EU, zrušit plnění OSN Agendy 2030 a dohodu s OSN z roku 2008 o naší účasti na přesídlovacích programech. ​ANS prosazuje společné jednání vlasteneckých sil napříč politickým spektrem – nehledě na tzv. levici a tzv. pravici. Za hlavní dělící linii současné politické scény (české i evropské) považuje rozdílný vztah jednotlivých subjektů k následujícímu: vlastenectví versus multikulturní globalismus. ​Naší filosofií je spolupráce s každým spolkem, občanskou iniciativou a jednotlivci, pokud jsou jejich názory v souladu s principy soužití, prosperity a míru v naší zemi. Naše motto, vycházející z husitské historie, zní: „Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme!“