3/3 Planeta jako zbraň

3/3 Planeta jako zbraň
25.srpen 2023

Seismické vlny, které vyvolají zemětřesení a ovládání atmosférických větrů ? začínáme v pondělí 4.9. od 19:00

Třetí díl se zabývá tématem geoinženýrství, tedy zásahy do přírodních procesů Země s cílem kontrolovat nebo měnit podmínky na planetě. Pořad popisuje různé experimenty, které se provádějí v této oblasti, včetně chemických a vlnových experimentů, ionosférických ohřívačů jako je americký HiPAS a HAARP, ruského Datlu a manipulace mysli a zemské sondážní tomografie. Pořad se také dotýká tématu ovlivňování činnosti lidského mozku. Nabízí rovněž další souvislosti geoinženýrství se zemětřeseními a záplavami. Závěr se věnuje tématu přirozené rovnováhy planety a důležitosti jejího zachování.

Autor článku:
Vítek
Vítek je moderátor a tvůrce audio obsahu pro svobodný vysílač. Zaměřuje se na historické souvislosti geopolitiky s přesahem do dnes. Kontaktovat ho můžete [email protected].