1/4 Psychologie totality

1/4 Psychologie totality
12.leden 2024

Podřizuje se věda novému ideonáboženství? Smysl práce a systémové vyhoření. Začínáme v pondělí 15.1. od 19:00

Pořad pojednává o vztahu mezi vědou a ideologií a jak se tento vztah projevuje v současných společenských otázkách, jako je pandemie COVID-19. Kapitoly se zabývají otázkou smyslu práce a systémového vyhoření. Diskutují o tom, jak věda a ideologie ovlivňují naši psychologii a jak se to projevuje v našich životech a pracovním prostředí. Kapitoly také upozorňují na riziko falešné vědy a jak ji rozlišovat od vědy skutečné. Závěrečná kapitola naznačuje, že věda a ideologie budou nadále klíčovými tématy diskusí a výzev v současném světě.

Autor článku:
Vítek
Vítek je moderátor a tvůrce audio obsahu pro svobodný vysílač. Zaměřuje se na historické souvislosti geopolitiky s přesahem do dnes. Kontaktovat ho můžete [email protected].