1/3 Planeta jako zbraň

1/3 Planeta jako zbraň
25.srpen 2023

Rozkývání zemských systémů armádními pokusy. Biosféra a vrstvy atmosféry ?️ začínáme v pondělí 28.8. od 19:00

Tento pořad se zabývá vlivem armádních pokusů na zemské systémy, zejména na biosféru a vrstvy atmosféry. Úvodní kapitola rozděluje pořad do několika částí a dále se kapitoly věnují konkrétním případům, jako je využívání ochuzeného uranu v Jugoslávii a Iráku a znečištění životního prostředí americkou armádou. Další části pořadu se zaměřují na jednotlivé vrstvy atmosféry, včetně troposféry, stratosféry, mezosféry a ionosféry, a jaké účinky na ně měly armádní pokusy. Jsou zmiňované i různé pojmy, jako geoinženýrství, elektrojet, magnetosféra, Van Allenovy radiační pásy a oběžná dráha. Kapitoly také pojednávají o konkrétních projektech, jako je Projekt Argus a Projekt Starfish, které byly zaměřené na testování a využívání zemských systémů v rámci armádních operací. Závěrečná kapitola shrnuje vliv armádních pokusů na zemské systémy a naznačuje, co se bude dále v pořadu prozkoumávat.

Autor článku:
Vítek
Vítek je moderátor a tvůrce audio obsahu pro svobodný vysílač. Zaměřuje se na historické souvislosti geopolitiky s přesahem do dnes. Kontaktovat ho můžete [email protected].